Seilbåt

En seilbåt er en båt som benytter seg av vinden som hoveddrivkraft. Seilbåter er mindre versjoner av seilskip, og de finnes i flere størrelser, alt fra joller til større båter som er beregnet på havseilaser og regattaer i mer ekstreme farvann. Det karakteristiske ved en seilbåt er at den har et seil. Seilet trekkes fram av vinden, noe som gir båten framdrift, etter prinsippet likt vingen på et fly. Seilene sitter festet til masten og forstaget på ulikt vis, avhengig av størrelsen på båten og ulike former for innfesting. Seilet bak masten kalles storseil, og forseilene som sitter festet på forstaget kalles genoa eller fokk. For større seilføring brukes egne seil som kalles spinnaker eller genaker. For redusert seilføring i ekstrem vind benyttes Tryseil.

Moderne seilbåter

På moderne seilbåter, som er over jollestørrelser, er det i dag stort sett bermudarigger som benyttes. Bermudarigger benyttes enten som brøkdelsrigg eller som mastheadrigg. Den siste varianten er mye brukt på turbåter fordi den er mer solid enn brøkdelsriggen, som er å foretrekke til regattabruk. Brøkdelsriggen er lettere å trimme. En seilbåt kan ha flere skrog. En seilbåt som har to skrog kalles for katamaran, mens en seilbåt som har tre skrog kalles for triamaran. Under skroget sitter kjølen som en «vinge» under vann. Denne har stor betydning for seilbåtens seilegenskaper og balanse. Kjølen har mange ulike utforminger avhengig av hvilken seilbåt du har. Kjølens materialer er enten jern eller bly samt kombinasjoner av disse to. Joller benytter gjerne nedsenkbare kjøler av tre eller plastmaterialer. Det er mange tau om bord i en seilbåt, men helt forenklet kan en si at alle som strekker seg opp langs masten, eller inne i, er fallene. Tau som løper langs dekket er skjøtene. I tillegg har hvert enkelt tau sitt eget navn avhengig av hva de brukes til. I starten kan det være mye å sette seg inn i, men når man først har lært alle teknikkene vil man bli hektet på alt seilbåten har å tilby.

Konkurranser og regattaer

Hvis du blir en mester på seilbåter kan du delta i konkurranser. Seilerkonkurranser kalles regattaer, og seiling er en egen konkurransegren under sommer-OL. Regattaer er ofte så populære at ikke alle påmeldte deltakere kan være med. Da blir deltakerne trukket etter lotteriprinsippet, som kalles «det blå spill». OL seilasene er gjerne baneregattaer med seiling rundt faste merker på en utlagt bane. Banene blir gjerne lagt etter hvor vinden blåser fra, og har ulik utforming. Volvo Ocean Race er en annen konkurranse av det mer ekstreme slaget som i tillegg har ekstrem god mediedekning.

Den største seilasen i norske farvann er Færderseilasen som har over tusen deltakere. Seilaser med redusert mannskap har gjerne navn som inneholder uttrykket «single handed» eller «double handed». Seiling med redusert mannskap omtales som «shorthanded sailing» og denne type seiling har et økende interessefelt både nasjonalt og internasjonalt. Twostar er i dag den shorthanded regattaen som samler flest båter og deltakere i Skandinavia. Seiling er en spennende hobby som byr på gleder og utfordringer, og mange unike muligheter.