Båtførerprøven (alt om båtførerprøven)

Båtførerprøven er en teoretisk prøve, og den er obligatorisk for førere av bestemte fritidsbåter. Prøven ble obligatorisk fra 1.mai 2010. Det obligatoriske kravet til båtførerbevis gjelder båtførere som er født fra og med 1. januar 1980 og senere. Det er nødvendig med et slikt bevis for å føre fritidsbåter med lengde over 8 meter eller med motorkraft større enn 25 hestekrefter. Eldre personer anbefales også å ta prøven.

Nytt båtførersertifikat

Det var tidligere ingen krav om praksis i forbindelse med båtførerprøven eller for å få utstedt båtførerbevis. Dette ble i ettertiden sett på som en svakhet, og flere utenlandske båtselskaper var svært kritiske til den norske båtførerprøven. Kunnskaper om praksis båtføring er det mest essensielle for alle som ønsker å ferdes trygt på sjøen. Av den grunn har Norge inngått en avtale om innføring av et nytt båtførersertifikat, der man også innførte krav til praksis iht. til ICC “International Certificate of Competence”. Dette kravet trådde i kraft fra år 2012. Det nye internasjonale båtførersertifikatet ICC skal utstedes på grunnlag av en dokumentert praktisk prøve som er gjennomført hos en godkjent skole. Prøven kan avlegges for seil, – eller motorbåt, eller eventuelt begge deler hvis man ønsker det.

Fremme trygghet på vannet

Har man båtførerbeviset kan man, etter fylte 16 år, kjøre båter som er 50 fot lange og benytte seg av båtmotorer med ubegrenset antall hestekrefter. Hele poenget med båtførerprøven er at den skal fremme trygghet og sikkerhet på sjøen. For å få til dette er det viktig at føreren av båten har en grunnleggende kompetanse. På kursene lærer man om viktige elementer ved båtføring. Når man har bestått eksamen skal man ha gode kunnskaper om sikkerhetstiltak på sjøen, navigasjon, kartlesing, sjøveisregler, samt et godt sjømannskap. Båtførerbeviset bidrar også til at forsikringspremien synker hos mange selskaper. Du bestemmer selv om du vil delta på kurs, eller ta det over nett. Du kan velge mellom intensivkurs, alt på en dag, eller du kan ta det over to dager.  Mange firmaer tilbyr også eksamensgaranti. Det vil si at du får et nytt forsøk skulle du ikke bestå første gang.

Registrer deg digitalt

Før du kan avlegge båtførerprøven, må du registrere deg digitalt hos Båtførerregisteret.no og betale et eksamensgebyr. Eksamensgebyret er på ca. 700 kr. Gebyret dekker ett forsøk på båtførerprøven, samt utstedelse av båtførerbevis etter bestått prøve. Norsk båtførerbevis kan etter søknad på et fastsatt skjema, utstede båtførerbevis til personer med anerkjent utenlandsk båtførerbevis. For at dette skal være gyldig, må det utenlandske båtførerbeviset være utstedt mens personen hadde bopel i utlandet. I tillegg må man ha bodd der i mer enn ett år.

Båtførerprøven gjennomføres med en teoretisk prøve etter fastsatte retningslinjer fra Sjøfartsdirektoratet. Ved gjennomførelse av eksamen besvares 50 flervalgsoppgaver innen 60 minutter. Skulle man behøve ekstra tid på eksamen må dette dokumenteres på forhånd. Man får alt nødvendig materiale på selve eksamensdagen. Tar du båtførerprøven på nett må det ordnes selv. Resultatet bekreftes umiddelbart etter gjennomført prøve. For å bestå prøven må minimum 80% av svarene være godkjente. Hvis prøven er bestått, er det bare å ta seg en båttur.